Komu přispívá stát na novorozeně

Porodné

Čekáte přírůstek do rodiny a tedy i navýšení výdajů? Peněžní pomocí by pro vás mohl být příspěvek od státu. Máte ale na porodné nárok?

Co je porodné a jak se vyplácí

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením jejího dítěte. Dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je trvalý pobyt na území České republiky oprávněné osoby.

O porodné se žádá na stejném místě jako o rodičovský příspěvek, tedy na Odboru státní sociální podpory místně příslušného Úřadu práce (dle trvalého bydliště matky). Porodné se vyplácí v jedné splátce, kterou obdržíte nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky.

Jak je to s nárokem na výši porodného od 1. 1. 2011

Do konce roku 2010 měla každá matka (nebo otec, v případě, že matka při porodu zemře) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě. To se úderem půlnoci na přelomu roku změnilo zcela radikálně. S novým zákonem se tento nárok vztahuje jen na první narozené dítě – nárok mají pouze prvorodičky (počítá se podle ženy, nikoliv podle otce). Argumentem je, že při narození dalšího potomka už nemívají rodiny takové jednorázové výdaje, protože obvykle mohou použít kočárek či oblečení po předchozím. Rodiny s více dětmi budou nadále zvýhodněny vyšší daňovou slevou (ta sice zůstane stejná jako letos, tedy 11 604 korun ročně pro každé dítě, ale sčítá se).

Aby toho nebylo málo, porodné obdrží navíc od ledna 2011 jen sociálně velmi slabí rodiče – čistý příjem rodiny musí být pro získání příspěvku menší než 2,4 násobek životního minima. Jde o stejnou hranici, jaká dosud platí pro získání přídavků na děti. Životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých s dítětem do 6 let je 7080 Kč. Výše porodného pak v případě jednoho narozeného dítěte činí i nadále 13 000 Kč, v případě současného narození dvou a více dětí je to 19 500 Kč.

Porodné však získá více rodin, než si myslí na 13 tisíc korun se při prvním narozeném dítěti mohou těšit páry žijící ve společné domácnosti, pokud jejich čistý měsíční příjem nepřesáhne 16 992 korun. Pro rodiče-samoživitele platí hranice 10 752 korun (viz. Jak tedy postupovat v praxi).

Počítá se i miminko

Životní minimum rodiny se počítá ze situace v době podání žádosti (či ještě přesněji v době nároku na dávku), takže do rodiny se počítá i právě narozené miminko. Koneckonců porodné má finančně pokrýt právě zvýšené náklady spojené s novým členem rodiny.

Částka životního minima se tedy počítá ze stavu po porodu, čili i s dítětem. Naopak takzvaná rozhodná doba, s níž se vypočtené životní minimum porovnává, se počítá za předchozí kalendářní čtvrtletí, což občas mate budoucí maminky, které si myslí, že na porodné nebudou mít nárok.

Jak tedy postupovat v praxi

Nejdříve si vypočtete životní minimum své rodiny, nejlépe pomocí kalkulačky na webu ministerstva (http://www.mpsv.cz/cs/875).

Právě narozené miminko se počítá jako "nezaopatřené dítě do šesti let věku". Pozor, také samoživitelé se už počítají jako "vícečetná domácnost" (rodič žijící s miminkem), nevyplňují už tedy horní položku pro "jednotlivce".

Vypočtené minimum pak vynásobte číslem 2,4. Získáte limit, který je rozhodující pro vaši rodinu (rozhodná částka; jak již bylo uvedeno, pro rodiče s prvním narozeným dítětem je životní minimum 7080 Kč, což dává po vynásobení číslem 2,4 právě částku 16 992 Kč).

Pak si spočítejte měsíční čistý příjem vaší rodiny (rodičů dítěte ve společné domácnosti, případně jen samoživitele). Ten se počítá jako průměr z předchozího kalendářního čtvrtletí. Do limitu příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání (čisté, tj. po zaplacení daní a pojistného), ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody. Jestliže jsou čisté příjmy (z předchozího kalendářního čtvrtletí) nižší než 2,4násobek životního minima vaší rodiny, máte na porodné nárok i po škrtech.

O trochu lépe jsou na tom tedy z pohledu porodného rodiče, kterým se napoprvé narodí více dětí současně. Zvyšuje se jim hranice životního minima rodiny o každé z takto narozených dětí. Pokud se tedy narodí dvojčata, zvyšuje se limit čistých příjmů na 20 832 korun měsíčně, u samoživitelů na 14 592 korun. U trojčat je to už 24 672 korun (u samoživitelů 18 432 korun). Výše porodného 19 500 Kč se však již nemění, je stejná po narození dvojčat, trojčat i více dětí.

Shrnutí

Běžní rodiče (matka a otec žijící ve společné domácnosti bez dalších osob kromě narozeného dítěte) tedy dostanou porodné pouze tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem (rozhodná částka) nepřesahuje 16 992 korun měsíčně. U matky-samoživitelky je hranice 10 752 korun. Do limitu čistých příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné. Výše porodného, pokud na něj má rodina nárok, pak v případě jednoho narozeného dítěte činí 13 000 Kč, v případě současného narození dvou a více dětí je to 19 500 Kč.

Článek pro vás sepsala:

Bývalá uživatelka #30193

Nejlepší rádkyně

Aktivita na WomenZone

TOPlist