Být matkou je také zaměstnání

Mateřská

Stanete se matkou a chcete vědět, na jakou peněžitou pomoc v mateřství máte nárok? Zjistěte si podmínky a vypočtěte si svou mateřskou.

Správně se tato dávka nazývá peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Je to dávka, která náleží pouze z nemocenského pojištění a kterou vyplácí Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kdo má na PPM nárok?

Zaměstnanec, který splňuje podmínku nároku 270 nemocensky pojištěných dnů za poslední 2 roky (mohou být sečteny z více pracovních poměrů) a jehož zaměstnání trvá.

OSVČ (podnikatel), který se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, také musí splnit podmínku 270 dnů, ale z toho musí být pojištěn alespoň 180 dní jako OSVČ (v posledním roce před PPM).

V některých případech je na PPM nárok také po skončení zaměstání. Tzv. ochranná lhůta činí 180 kalendářních dnů. Prvním dnem ochranné lhůty je následující den po ukončení zaměstnání a posledním dnem je den nástupu na PPM. Jestliže zaměstnání trvalo méně než 180 kalendářních dnů, ochranná lhůta je potom stejně dlouhá jako bylo zaměstnání. U mužů tato lhůta činí pouze 7 kaledářních dnů, protože v zákoně je také stanovena podmínka těhotenství.

Nárok nevzniká uchazečce o zaměstnání, která je registrována na Úřadu práce. Náleží jí rodičovský příspěvěk od data porodu.

Hromádka penězNástup na PPM

Gynekolog v “Žádosti o PPM” určí datum pravděpodobného porodu a žena si v dolní části tiskopisu sama zvolí, kdy na mateřskou nastoupí. Nejdříve může 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před předpokládaným porodem.

Pokud žena porodí dříve než 8 týdnů před pravděpodobným porodem, považuje se den porodu za nástup na mateřskou.

Jak dlouho se PPM vyplácí?

Pokud žena porodí 1 dítě, výplata mateřské činí 28 týdnů od nástupu. Jestli porodila 2 a více dětí, podpůrčí doba vyplácení činí 37 týdnů.

Má nárok na PPM studentka?

Jednou ze základních podmínek je úspěšné zakončení studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole. Zároveň však musí, od zakončení školy, nastoupit na mateřskou do 270 dní (6 týdnů před porodem). To samo o sobě nestačí, jelikož není z čeho vypočítat dávku. V tom případě nezbývá nic jiného než nastoupit do zaměstnání a získat tak alespoň nějaký započitatelný příjem. Nicméně potřebnou dobu pojištění uspěšné ukončení studia pokryje.

Pokud absolventce studia nárok na PPM nevznikne, od data porodu jí bude vyplácen rodičovský příspěvěk a bude jej pobírat 4 roky.

Jak a z čeho se mateřská počítá?

Pro výpočet dávky jsou důležité příjmy z posledního zaměstnání, a to maximálně 12 měsíců zpátky. Měsíc, ve kterém žena nastupuje na PPM, se již nezapočítává. Jde o příjem, který je na výplatní pásce označen jako „hrubá mzda“ nebo „vyměřovací základ“, ze kterého se teprve budou srážet odvody na pojistné a daň. Tyto příjmy se sečtou a zároveň podělí kalendářními dny, ve kterých byly dosaženy. Od těchto kalendářních dnů se nejdříve odečtou „vyloučené doby“.

Zpravidla se jedná o tyto dny:

  • dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu
  • pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté podle zvláštních právních předpisů (rodičovská dovolená)
  • dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy a za které jsou vypláceny nemocenské dávky

Do vyloučených dob se nazapočítá neplacené volno, které zaměstnavatel poskytl dobrovolně.

Výpočet

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) 3. 7. 2010, hrubá mzda je 25 000,- měsíčně, rozhodné období pro výpočet je červenec 2009 až červen 2010 = 365 dnů. Pojištěnka v tomto období pobírala nemocenskou celkem 23 kalendářních dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky

25 000 Kč x 12 měsíců = 300 000 Kč
 300 000 : 342 (365 – 23 dnů nemoci) = 877,19

Denní vyměřovací základ pro dávku činí 878 Kč

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic

do 791 Kč se započítává ve výši 100 %, tj. 791,00 Kč,
nad 791 Kč do 1 186 Kč = 87,- redukce na 60 %, tj. 52,20 Kč,
nad 1 186 Kč do 2 371 Kč redukce na 30 %, tj. 0,00 Kč,
nad 2 371 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 843,- Kč (791 + 52,2).

PPM je 70 % z 843,- Kč, tj. 590,- Kč za každý kalendářní den.

Článek pro vás sepsala:

Bývalá uživatelka #2429

Nejlepší rádkyně

Aktivita na WomenZone

TOPlist