Spolehlivá metoda proti početí

Hormonální antikoncepce

Chcete se stát matkou až v pravý čas? Berete milování zodpovědně a chcete se chránit? Seznamte se tedy s hormonální antikoncepcí.

Hormonální antikoncepce (HAK) se dělí na dvě základní skupiny:

1)      Kontraceptiva obsahující estrogenní i progestinovou složku (kombinovaná)

2)      Kontraceptiva obsahující pouze progestin (progestinová)

 

Mechanismus účinku

Kontraceptiva zabraňují ovulaci – vaječníky se dostávají do klidového stadia – nedochází ke zrání folikulů ani k tvorbě žlutého tělíska. Zahušťují hlen děložního čípku, který se stává neprostupným pro spermie.  A také potlačují růst děložní sliznice, takže zde nejsou podmínky k případnému uhnízdění.

 

Spolehlivost hormonálních kontraceptiv

Spolehlivost HAK je uváděna 98-99,2%. Pro srovnání s jinými metodami: spermicidní krém 76-97%, přerušovaná soulož 62-90%, kondom 86-93%, nitroděložní tělísko 97,3-99,5%.

Zcela zásadní význam pro spolehlivost HAK je dobrá spolupráce ženy. Vynechání jedné nebo dvou dávek snižuje spolehlivost HAK na 95%.

 

Příznivé účinky HAK

Hlavní indikací HAK je zabránění početí. Vedlejšími příznivými efekty užívání jsou:

-          snížení délky a intenzity menstruačního krvácení

-          snížení výskytu nebo vymizení předmenstruačního syndromu

-          snížení rizika mimoděložního těhotenství

-          snížení výskytu ovariálních cyst

-          snížení rizika výskytu rakoviny vaječníků a děložní sliznice

-          zlepšení kvality pleti

-          snížení rozvoje osteoporózy ve vyšším věku

 

Hormonální antikoncepceNežádoucí účinky HAK

Závažné nežádoucí účinky

Výskyt tromboembolií , cévních mozkových příhod  a infarktu myokardu není příliš častý, přesto je však doporučováno přerušit užívání HAK 4-6 týdnů před plánovanou operací. Lehce se zvyšuje výskyt rakoviny děložního hrdla.

Středně závažné nežádoucí účinky

HAK zvyšují výskyt migrén a depresí. Působením estrogenní složky dochází ke zvýšení výskytu žlučových kamenů, stoupá taky možnost vzniku benigních nádorů jater.

Méně závažné nežádoucí účinky

Krvácení či špinění při styku, napětí prsů, snížení libida, bolesti hlavy, retence tekutin s otoky, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, změny hmotnosti, vaginální kandidóza. Vzácně se vyskytuje průjem a zvýšení krevního tlaku.

 

Vliv HAK na plodnost

Obnovení plodnosti po vysazení HAK je jednou ze základních podmínek účinnosti a bezpečnosti této metody. Nové studie uvádějí, že u žen dochází k plnému obnovení plodnosti v průběhu dvou let po přerušení užívaní. Po depotních kontraceptivech (injekce, tělíska) se uvádí obnovení fertility v průběhu 5 let po vysazení.

 

Lékové interakce

Účinek HAK snižují: antituberkulotikum rifampicin, antiepileptika fenobarbital, primidon, fenytoin a karbamazepin, antimykotikum griseofulvin, psychostimulans modafinil, preparáty obsahující třezalku tečkovanou a některé léky proti HIV. Také některá širokospektrá antibiotika snižují účinek. Při nezbytnosti léčby těmito léky je dobré užívání HAK doplnit nehormonální antikoncepční metodou (kondom, spermicid).

 

Kontraindikace HAK

Přípravky HAK jsou vhodné především pro ženy zcela zdravé. Ke kontraindikacím HAK patří hlavně poruchy jaterních funkcí, nádory jater, prsu či děložní sliznice, chronická žilní nedostatečnost a trombózy.

HAK jsou méně vhodné pro ženy nad 35 let, kuřačky, obézní ženy, ženy s vysokým krevním tlakem či cukrovkou. Tyto faktory zvyšují riziko výskytu závažných nežádoucích účinků.

Před zahájením užívání HAK je nutné zhodnotit osobní i rodinnou anamnézu, lékař by měl ženu důkladně vyšetřit, zkontrolovat krevní tlak a provést jaterní testy.

 

Dávkování a způsob podání

HAK obsahující 21 (event. 22) tablet

Tablety se užívají v označeném pořadí každý den přibližně ve stejnou dobu (nejlépe večer). Zapíjejí se podle potřeby tekutinou. Během 21 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně. Užívání z  nového balení začíná po sedmidenním intervalu bez užívání tablet. Během této doby obvykle dojde ke krvácení z vysazení, které se objeví zhruba za 2 - 3 dny po užití poslední tablety a nemusí skončit před zahájením užívání z dalšího balení.

Užívání tablet se zahájí první den cyklu (tzn. první den menstruačního krvácení). Zahájit lze i během 2. - 5. dne, ale doporučuje se prvních 7 dní používat i jinou doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce.

HAK obsahující 28 tablet (24+4, event. 21+7)

Užívá se pravidelně a bez vynechání vždy jedna tableta denně ve stejnou denní dobu 28 po sobě následujících dnů - prvních 24 (event.21) dnů vždy jedna  tableta s léčivými látkami a následující 4 dny (event.7 dní) vždy jedna bez léčivých látek - bez přestávky mezi jednotlivými blistrovými baleními. Krvácení obvykle začíná druhý až třetí den po užití poslední aktivní tablety  a nemusí být ukončeno před zahájením užívání z nového balení.

 

Postup při vynechání tablet

Pokud se užití tablet opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablet opožděno o více než 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena a je nutno používat jinou kontracepční metodu po dobu 7 dnů. Pokud tato chyba nastala v prvním týdnu užívání a došlo k pohlavnímu styku, je nutno ho považovat za nechráněný – použijte co nejdříve postkoitální kontracepci (Postinor, Escapelle). Pokud chyba spadá do posledního týdne užívání, nedělá se obvyklá přestávka a pokračuje se užíváním tablet z dalšího balení ihned (event. se přeruší užívání tablet ze stávajícího balení - tím vznikne interval 7 dnů bez užívání tablet a následuje užívání z dalšího balení).

Pokud žena zapomene užít tabletu a následně se nedostaví krvácení z vysazení v prvním normálním intervalu bez užívání tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství.

 

Druhy antikoncepce

Viz. Encyklopedie – Druhy antikoncepce

Článek pro vás sepsala:

Bývalá uživatelka #20169

Nejlepší rádkyně

Aktivita na WomenZone

TOPlist