Smluvní podmínky společnosti Grexis s.r.o. pro server WomenZone.cz

Naposledy jsme pro Vás tyto podmínky aktualizovali 6.6.2013 z předchozí verze 4.3.2013.

Jsme rádi, že jste se rozhodli využívat služeb serveru WomenZone.cz. Server WomenZone provozuje a služby s tím spojené Vám poskytuje obchodní společnost Grexis s.r.o., se sídlem Roztoky, Vlháčkova 1826, PSČ 252 63, IČ: 24834149, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178656 (dále jen „poskytovatel“).

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami, věnujte jim tedy, prosím, náležitou pozornost. Berte také na zřetel, že jednotlivé služby na WomenZone.cz, mohou mít své vlastní dodatečné podmínky, které jsou uvedené na http://www.womenzone.cz/napoveda. Pokud tyto služby použijete, vyjadřujete tím svůj souhlas a tyto dodatečné podmínky se také stávají součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Vámi (dále také jako „uživatelka“).

Využívání našich služeb

Pro využívání některých našich služeb je nutná registrace a je nutné mít zřízen uživatelský účet na WomenZone (dále jen „profil“).

Pro registraci (tj. vytvoření profilu) je nutné zadat uživatelské jméno, e-mail a heslo. Uživatelské jméno se bude objevovat u všech Vašich veřejných aktivit na tomto serveru a bude viditelné všem návštevníkům WomenZone i neregistrovaným, včetně vyhledávačů. Doporučujeme Vám, abyste uživatelské jméno zvolila tak, aby Vás nemohl nikdo identifikovat z reálného světa. Nebojte, pokud jste nešikovně zvolila své uživatelské jméno, rádi Vám ho na Vaši žádost změníme za jiné.

Pro účely vedení profilu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních a citlivých údajů. Více informací naleznete v dokumentu SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ, který jste potvrdila svou registrací.

Naše služby nesmíte zneužívat. Mimo jiné tím myslíme, že nesmíte do služeb zasahovat, ani se pokoušet získat přístup jiným způsobem, než pomocí určeného rozhraní a nesmíte narušovat chod a stabilitu našich služeb. Nesmíte také našich služeb využívat ke komerčním nebo i jiným účelům, které by nás mohli poškozovat. Dále např. nesmíte ve svém prohlížeči měnit obsah odeslaný našimi servery, zejména pak blokovat reklamu. Reklamu také nemáme rádi, ale je pro nás důležitá a pomáhá nám financovat provoz WomenZone, proto nám tímto udělujete souhlas s jejím zobrazováním a souhlas se zobrazováním a zasílaním obchodních sdělení, včetně sdělení odeslaných na Váš e-mail, který máte spojený s Vaším profilem. Udělujete nám souhlas k použití Vašich osobních údajů také k cílení obchodních sdělení a reklamy.

Tím, že jste se rozhodla používat naše služby, k nim nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví a to ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Žádný obsah WomenZone nemůžete používat, pokud k tomu nezískáte naše svolení.

Abychom mohli Váš obsah na WomenZone vůbec zobrazovat, je nutné, abyste nám k němu udělila licenci. K veškerému obsahu, který na WomenZone vytvoříte, včetně nahraných souborů, nám tedy udělujete neodvolatelnou licenci ke všem způsobům užití a to v neomezeném množství. Licence a autorská práva k Vašim datům, mohou být v rámci jednotlivých služeb upraveny konkrétními podmínkami. Upozorňujeme Vás, že veškerý komunitní obsah (poradna, deníčky, pokec, aj.), který explicitně nenastavíte jako soukromý, bude dostupný všem návštěvníkům WomenZone i těm neregistrovaným a bude přístupný internetovým vyhledávačům. Soukromý obsah (kalendář) je vždy a za všech okolností přístupný pouze Vám, pokud jej nenasdílíte ostatním uživatelkám (v takovém případě se stane jeho sdílený obsah veřejným) nebo správcům WomenZone, pokud je požádáte o řešení problému. Neneseme žádnou odpovědnost za porušení Vašeho soukromí v důsledku informací, které sama zveřejníte.

Služby Vám můžeme kdykoliv pozastavit, pokud budete porušovat tyto smluvní podmínky. Součástí pozastavení služeb může být i zrušení Vašeho profilu a blokování přístupu pomocí IP adresy. Profil Vám také můžeme zrušit, pokud jej déle než 12 měsíců nebudete aktivně využívat.

Našich služeb můžete přestat kdykoliv využívat. Bude nás to mrzet, ale můžete svůj profil zrušit pomocí našeho webu v sekci nastavení.

Provozovatel nenese odpovědnost za činnost svých uživatelů, Vás nevyjímaje. Nesete plnou odpovědnost za důsledky svých činů a souhlasíte s tím, že na WomenZone nebudete provádět žádné aktivity, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky.

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody, které Vám, či třetím osobám vzniknou v souvislosti s používáním jeho služeb nebo jinou činností poskytovatele. Negarantuje Vám také dostupnost a funkčnost svých služeb.

Závěrečné informace

Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit, ale jejich platné znění je k dispozici na adrese http://www.womenzone.cz/smluvni-ujednani. Měla byste je tedy pravidelně kontrolovat.

Jestliže s podmínkami nebo jejich změnami nesouhlasíte, musíte naše služby přestat využívat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky definují smluvní vztah mezi námi a Vámi, neudělují žádná práva třetím stranám.

TOPlist