Co je tepelné čerpadlo a jaké jsou jeho výhody

Co je tepelné čerpadlo a jaké jsou jeho výhody

V dnešní době jsou prosazovány takové zdroje energie pro vytápění objektu a ohřev vody, které maximální míře naplňují požadavky na ekologičnost svého provozu, přitom jsou ale efektivní a v neposlední řadě zajímavé pro své provozovatele ekonomicky. Mezi takové zdroje energie se rozhodně počítají tepelná čerpadla. Co si má pod tímto pojmem ale lajk konkrétně představit? A jedná se skutečně o tak skvělý a výhodný zdroj?

Co znamená pojem tepelné čerpadlo

Chceme-li chápat princip fungování tepelného čerpadla, stačí se podívat do kuchyně na chladničku. Ta funguje tak, že odebírá teplo ze svého interiéru a předává jej do okolí, v tomto případě tedy do interiéru bytu, který tím ohřívá (byť si to většinou neuvědomujeme).

Protože chceme, aby teplo putovalo ve směru z chladnějšího prostoru k teplejšímu, tedy směrem opačným, než je směr přirozený, stojí nás to elektrickou energii pohánějící kompresor s chladícím médiem, které je střídavě komprimováno a expandováno tak, aby byl požadovaný přenos tepla možný.

Úplně stejná pravidla platí pro tepelné čerpadlo. Jen v jeho případě neodebíráme teplo z vnitřku chladničky ale okolí domu. Toto teplo potom používáme k vytopení interiéru nebo ohřevu užitkové vody.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla lze dělit podle toho prostředí, mezi kterými je teplo převáděno. Na straně interiéru domu to bude prakticky vždy voda, ať již topná či užitková, kterou potřebujeme ohřát. Zdrojem tepla může být ale jak vzduch, tak voda a teplo lze odebírat i ze země. Tři základní typy tepelných čerpadel tak jsou země/voda, voda/voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Tepelná čerpadlo typu země/voda

Tepelné čerpadlo tohoto typu využívá půdu jakožto zdroj tepla pro ohřev. Řešeno může být plošně, tj. systém potrubí s teplonosným médiem je umístěn v menší hloubce, ale na velké ploše (levnější řešení, vyžaduje ale velkou plochu), anebo v podobě hlubšího vrtu (cca 100 m).

Tepelná čerpadlo typu voda/voda

Tepelné čerpadlo typu voda/voda odebírá teplo z podzemních vod a předává jej teplonosnému médiu. I v tomto případě je třeba realizovat hluboký vrt. Současně se jedná o systémy, které vyžadují vyšší míru údržby v porovnání se systémy země/voda.

Tepelná čerpadlo typu vzduch/voda

V tomto případě je zdrojem tepla vzduch v okolí domu. Jedná se o nejběžnější typ tepelných čerpadel a typické řešení pro nové rodinné domy, neboť jsou tepelná čerpadla typu vzduch/voda jednoduchá na instalaci i údržbu a v neposlední řadě také cenově nejdostupnější.

Jistou nevýhodu představuje fakt, že teplota vzduchu se oproti teplotě půdy nebo podzemní vody v průběhu roku mění mnohem výrazněji. Výsledkem jsou odlišné výkonností parametry v různých obdobích roku. I tato tepelná čerpadla jsou ale samozřejmě schopna pracovat v zimě.
TOPlist