Anglicky jako rodilý mluvčí? Děti se mohou učit zcela přirozeně už v předškolním věku!

Je učení cizích jazyků nejmenších dětí zbytečnost? Podle prarodičů a některých dospělých ano, ale na základě různých vědeckých studií vyniká lidský mozek v prvních letech po narození maximální flexibilitou a umožňuje absorbovat velké množství informací. Laicky se dá říci, že děti nasávají vše nové jako houby. Platí to nejen pro běžné znalosti a dovednosti, ale také samozřejmě pro cizí jazyky. Základy, které si v mládí děti vybudují, pak mohou využít v pozdějším věku, ve škole nebo v dospělém životě. Jakým způsobem ale batolata a předškoláčky učit? Základem je přirozenost.

Anglicky jako rodilý mluvčí? Děti se mohou učit zcela přirozeně už v předškolním věku!

Přirozeně skrze každodenní činnosti

Kdy je ten nejlepší čas začít s učením cizích jazyků? Jednoduše řečeno kdykoli po narození, přičemž je nutné dbát na přirozenost, ale taktéž pravidelnost. Co si pod těmito pojmy představit? Stejně jako se učí děti mateřštinu, mohou se učit anglicky. Nejsnazší formou je skrze každodenní činnosti, jakými jsou koupání, hraní nebo příprava jídla. Při všech těchto úkonech mohou rodiče mluvit na své ratolesti anglicky, důležité je opakovat stále stejné fráze a dbát na opakování, aby si děti zapamatovaly jednotlivá slovní spojení.

Předškolní výuka pomocí Wattsenglish

Ne všichni dospělí se cítí na roli učitelů. V takovém případě je vhodné děti ve věku od čtyř let přihlásit do kurzů angličtiny pro nejmenší, kde se zdokonalují v cizím jazyce pod dohledem profesionálního lektora a výuka vychází z metody Wattsenglish. Při hodinách se mluví pouze anglicky, ale nesedí se v lavicích jako v běžné škole, ale dlí na koberci, tancují, zpívají nebo si hrají různé hry, při nichž se učí první slovíčka, fráze a pochytávají intonaci i správnou výslovnost. To jsou nejlepší základy, které je možné dítěti dát, k tomu jsou kurzy návazné a děti mohou plynule zdokonalovat svou angličtinu v dalších letech.

Anglicky jako rodilý mluvčí? Děti se mohou učit zcela přirozeně už v předškolním věku!

Solidní základy pro život

Dnešní profesní nebo soukromý život si nelze představit bez znalosti angličtiny, která je celosvětovým komunikačním prostředkem. Čím dříve se děti zapojí do výuky, tím snáze a rychleji mohou dosáhnout úrovně rodilého mluvčího. V takovém případě je podle Malcolma Gladwella nutné se vzdělávat alespoň 10 000 hodin, což se může při učení od plínek naplnit přibližně na prahu dospělosti. V každém případě získají děti přirozenou výukou od malička solidní vědomosti, na kterých mohou dále stavět ve škole, v jazykových kurzech i při samostudiu.

Nejlepší rádkyně

Aktivita na WomenZone

TOPlist